Sposób pomiaru

Kwadratowe/prostokątne otwory okienne/drzwiowe

Aby obliczyć zapotrzebowanie ilościowe sztukaterii elewacyjnej należy wymierzyć dokładnie każdy otwór, który będzie dekorowany. Obmiar dokonujemy w punktach styku ościeży z płaszczyzną elewacji, w których będzie znajdować się sztukateria, czyli potrzebny nam będzie wymiar pionowy i poziomy otworu.
W przypadku dekoracji podparapetowej potrzebujemy będzie nam również wymiar parapetu, czyli poziom i ile parapet wystaje do przodu z lica elewacji.

Uzyskane wymiary otworów i ich ilość, wymiar parapetów oraz symbole wybranych elementów sztukaterii proszę wysłać do nas (bądź dostarczyć osobiście), my bez żadnych zobowiązań obliczymy dla Państwa zapotrzebowanie wraz z naddatkami na zacięcia oraz dokonamy zbiorczej kalkulacji wyceny.

Łukowe otwory okienne/drzwiowe

W przypadku otworów okiennych/drzwiowych zakończonych w górnej części łukiem najważniejsze jest stwierdzenie jaki to łuk: połowa koła, wycinek koła, połowa elipsy, wycinek elipsy.

Łuk – połowa koła

Wymierzamy otwór łukowy jego rozpiętość A (czyli średnica koła) oraz dla sprawdzenia wysokość H (=1/2 średnicy).

Łuk – połowa elipsy

Wymierzamy otwór łukowy jego rozpiętość A (czyli średnica pozioma) oraz wysokość H (pion).

Łuk – wycinek koła oraz wycinek elipsy

Najpewniejszym sposobem jest zrobienie szablonu, odrysowanie łuku na np. kartonie/tekturze i dostarczenie do nas.

Zaleca się aby od otworu łukowego rozpiętości i wysokości odjąć 5mm wówczas listwa/gzyms łukowy pokryje ewentualne niedokładności ściany. Po przyklejeniu wystarczy zaszpachlować wnękę równo z krawędzią listwy/gzymsu łukowego.